Informace pro prodejce

Pro naše prodejce zajišťujeme zázemí a potřebný servis, organizujeme doprovodné akce, které podporují návštěvnost trhu.

Důležité dokumenty

Ceník pronájmu prodejního vybavení a souvisejících služby (pdf)

Provozní řád 2019 (pdf)

Informace Krajské hygienická stanice JM kraje

Informace Krajské veterinární správy JM kraje

Informace Státní zemědělské a potravinářské inspekce

Orientační plánek tržiště na Zelném trhu

Výkresová dokumentace prodejního stánku

Vzorová smlouva

Prodej
na akcích

Pokud chcete dostávat informace o možnosti prodeje na jednorázových akcích na Trzích na Zelňáku, vyplňte formulář. Vaše údaje poskytneme pořadatelům a spolupořadatelům akcí na Zelňáku, aby Vám mohli nabídnout účast. Kontakty na osoby, které mají na starost výběr prodejců, budou uvedeny vždy u konkrétních akcí.

nebo

Drobní prodejci a zemědělci

Prodejci zahradních přebytků, případně drobné domácí produkce a zemědělci s vlastní vypěstovanou produkcí jsou srdcem Zelného trhu. Naše drobní prodejci a zemědělci mají své stánky již tradičně umístěny ve spodní části náměstí. Nové zemědělce rádi přivítáme a pomůžeme jim začlenit se do chodu Zelného trhu.

nebo

Obchodníci

Nové prodejce s nevšední nabídkou rádi přivítáme a pomůžeme jim začlenit se do chodu Zelného trhu.

nebo