Informace pro prodejce

Pro naše prodejce zajišťujeme zázemí a potřebný servis, organizujeme doprovodné akce, které podporují návštěvnost trhu.

Důležité dokumenty

Přihláška 2024

Ceník pronájmu prodejního vybavení a souvisejících služby

Provozní řád 2024

Informace Krajské hygienická stanice JM kraje

Informace Krajské veterinární správy JM kraje

Informace Státní zemědělské a potravinářské inspekce

Orientační plánek tržiště na Zelném trhu

Výkresová dokumentace prodejního stánku

Přihláška k místnímu poplatku

Vzorová smlouva

Zemědělci

Prodejci zahradních přebytků a zemědělci s vlastní vypěstovanou produkcí mají své stánky umístěny převážně ve spodní části náměstí. Nové zemědělce rádi přivítáme a pomůžeme jim začlenit se do chodu Zelného trhu.

Obchodníci

Nové prodejce se zajímavou a nevšední nabídkou především ovoce a zeleniny rádi přivítáme a pomůžeme jim začlenit se do chodu Zelného trhu. Obchodníci, kteří nabízejí překoupené zboží, bývají umístění především nad kašnou Parnas.

Gastrozóna

V horní části náměstí rádi přivítáme obchodníky nabízející zajímavé a výjimečné pochoutky (nápoje, občerstvení, zmrzlinu a další), a pomůžeme jim začlenit se do chodu Zelného trhu.